Autoshkolla Klavi:

Duke patur një ambient bashkëkohor në qendër të Tiranës dhe një staf të përkushtuar, ne jemi në gjendje t’u ofrojmë kursantëve tanë, shërbimin më të mirë të mundshëm.
Mjafton t’ju përmendim se në këto vite eksperiencë, kalueshmëria në testin e përgatitjes teorike dhe praktike, ka qënë 100%.
Rritja e jashtëzakonshme e numrit të kursantëve , është një reflektim i saktë i punës së Instruktorëve dhe ekipit të Autoshkollës.